Международна дейност

Български младежки Червен кръст поддържа и развива контакти с чуждестранни младежки организации. Доброволците, включващи се активно в дейностите на БМЧК, членове на ОБ на БМЧК и щатни специалисти участват ежегодно в международни лагери, семинари и обучителни курсове в Европа и света, организирани от младежки червенокръстки дружества и други хуманитарни организации от Австрия, Израел, Турция, Гърция, Сърбия, Норвегия, Швейцария, Белгия, Полша, Унгария, Естония, Чехия, Румъния, Македония и Ирландия. 

Български младежки Червен кръст е съ-учредител на Европейската работна мрежа (European Union Red Cross Youth Network), която стана факт на организираната от Европейския офис на Червения кръст Международна среща на представителите на Младежки Червен кръст от Европейските дружества на ЧК/ЧП.

Също така БМЧК е част от Европейската младежка Червенокръстка мрежа, в която членуват младежките организации на 52 европейски Национални дружества на Червения кръст/Червения полумесец. През 2012 година БМЧК беше домакин на редовната среща на тази мрежа. 

 

Петър Петров
Тел.: 02/ 8164 783,  E-mail: p.petrov@redcross.bg