Превенция на HIV/СПИН

Българският младежки Червен кръст организира и осъществява кампании на всички значими дати, свързани с борба със СПИН

  • Св. Валентин – ден на влюбените;
  • Международен ден за възпоменание на жертвите на СПИН – третата неделя на месец май;
  • 1 декември – Световен ден за борба със СПИН

В последните няколко години доброволците на БМЧК се присъединиха към Националната кампания на Програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН” в България, като следваха мотото и целите на програмата. В тази връзка кампанията е насочена към популяризиране дейността на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и тестване за HIV/СПИН (КАБКИС) на територията на страната.

IMG_0104

Осъзнавайки сериозността на проблема, доброволци на БМЧК от всичките 28 области на България, провеждат кампании, с които целят да повишат информираността сред населението за проблемите на HIV/СПИН в България, както и за начините на разпространение на вируса. В училищата, университетите, както и в младежките клубове на БЧК в цялата страна се провеждат образователни лекции и обучения по превенция на HIV/СПИН и сексуално-рисково поведение. Също така се раздават и информационни брошури и картички. В повечето градове подобни кампании се осъщестяват съвместно с РИОКОЗ и редица институции и организации, работещи по проблемите на HIV/СПИН на местно ниво.

В подкрепа на цялата тази информационна кампания, свързана с превенцията на HIV/СПИН, БМЧК напомня на населението за проблема и на 14 февруари – Деня на влюбените. Младежите от клубовете на БМЧК в 28-те Областни съвети на БЧК отново провеждат разнообразни дейности с които да привлекат общественото внимание към проблемите на HIV/СПИН.

Стремейки се посланието на организацията за практикуването на безопасен секс да достигне до по-голяма част от обществото, доброволци на БМЧК осъществяват и съвместна кампания с музикална компания “Пайнер”, разпространявайки презервативи и информационни брошури на публиката, по време на някои от летните турнета на телевизия “Планета Пайнер”.