Превенция на зависимости

Превенция на зависимости: наркоманно рисково поведение и превенция на тютюнопушене

Доброволците на БМЧК развиват разнообразни дейности в посока превенция на наркоманно рисковото поведение, превенция и контрол на тютюнопушенето, като  провеждат лекции и дискусии в училищата на страната; организират срещи със специалисти, работещи по тези проблеми; работят на терен; провеждат на тематични кампании и отбелязват емблематичните дати, посветени на борбата с тези форми на зависимост.

В момента БМЧК осъществява проект ‘Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите  наркотици: Червенокръстки подход в Европа’, съвместно с фондация ‘Вила Мараини Онлус’, Италия (http://www.villamaraini.it). Целта на проекта е намаляване разпространението на болести, предавани по полов път чрез предлагане на нископрагови услуги на наркозависими, както и провеждането на обучения с цел повишаване на социалните им умения (писане на CV, кандидатстване за работа и др.).

В края на 2009 г., представители на БМЧК взеха участие в семинар на Римския консенсус (http://www.romeconsensus.net) на тема ‘Превенция на наркомании, Лечение и намаляване на щетите: Повишаване на най-добрите червенокръстки практики.’

По отношение превенцията на тютюнопушенето, БМЧК организира кампания под наслов ‘Ти можеш!’, както и конкурс за рисунка по темата.