Здравна просвета

Младите хора проявяват особен интерес и желание за работа в сферата на проблеми, свързани с превенция на болести, предавани по полов път, превенция на наркоманно рисковото поведение и на тютюнопушенето, кръводаряване и превенция на риска от заразяване с други, опасни за хората болести.

  • HIV/СПИН превенция и анти дискриминация >>
  • Компонент 7 „Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училищна среда“ >>
  • Превенция на зависимости >>
  • Проект “Здраве в училище” (изминал) >>
  • Проект „Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици“ (изминал) >>
  • Компонент 4 (изминал) >>
  • Намаляване на здравните щети сред интравенозно употребявашите наркотични вещества в област Стара Загора (изминал) >>
За контакти:

Милена Иванова
тел. +359 2 81 64 888, тел./факс: +359 2 81 64 780
e-mail: d.baramova@redcross.bg