Младежки аварийни екипи

Младежки аварийни екипи

МАЕ 2006През 1998 г. БМЧК  стартира проект, чиято цел бе изграждане на Младежки аварийни екипи в България. МАЕ не участват в директни спасителни действия по време на бедствия, а подпомагат действията на спасителните и професионалните екипи (ПСС, ВСС и ПБЗН) в т. нар. зелена зона на бедствието, т.е. извън неговия обсег. В момента в страната има двадесет и един подготвени Младежки аварийни екипи, намиращи се в следните областни градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич,  Кюстендил, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Смолян, София, Търговище и Шумен.DSC02827

Дейността на екипа се ръководи от командир и заместник командир. МАЕ се състои от два под екипа: основен (5-10 души), в който се включват добре обучени доброволци, навършили 18 години и подготвителен, състоящ се от непълнолетни или нови за структурата доброволци. За участието на последните се изисква декларация за съгласие от родител.

МАЕ работи в три направления: преди, по време и след бедствието. Преди бедствието дейностите на МАЕ са насочени към подготовка на населението за реакция при бедствия, аварии и катастрофи, чрез лекции, демонстрации и симулации в училища, фирми, институции и др., разпространение на информационни материали, обучение на УЕЕП и т.н. В случай на бедствие МАЕ се включват в осигуряване на подслон, храна, топли напитки и вода за спасителните екипи и пострадалите; събиране на база данни за пострадалите; оказване на първа долекарска и първа психологична помощ; помощ при изграждането на пунктове и палаткови лагери за пострадалите и др. След бедствието усилията на МАЕ са съсредоточени основно в оказване на помощ на общността в процеса на възстановяването й. Всички дейности в “спокойните периоди” (без бедствие) се ръководят от командира на МАЕ, като се съгласуват с Директора на Секретариата на Областния съвет на БЧК, от който могат да получават подкрепа и насоки за развитието си.МАЕ 2006

За изпълнение на задачите си МАЕ преминават обучения за структурата и принципите на Международното Червенокръстко движение; Първа долекарска помощ (ПП); първа психологична помощ (ППП) и управление на бедствията (знания за видовете бедствия; оперативния план за бедствия, аварии и катастрофи на БЧК; действия при бедствия; работа в екип; роли и задачи на МАЕ).

По време на наводненията в България през лятото на 2014 участието на Младежките аварийни екипи е силно изразено. Изпълнявайки своите задължения, те доказват ефиктивността и добрата си подготовка за работа при бедствия, аварии и катастрофи. Изказваме искрена признателност и уважение към всеки един от членовете на включилите се екипи в дейностите по време на всички бедствия, случили се на територията на нашата държава.