УЕПП

Ученически екипи по първа помощ (УЕПП)

Една немалка част от популяризирането на първата помощ сред учениците от 10 до 14 годишна възраст, заемат и областните и национални състезания на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП). Тези състезания се осъществяват със значителната подкрепа на медицинските специалисти в училищата и членовете на Младежките аварийни екипи. УЕПП дава възможност на учениците да придобият основни познания и умения при оказването на първа долекарска помощ по един забавен, интерактивен и състезателен начин.

Участието в УЕПП традиционно се асоциира с първите стъпки на голяма част от доброволците на БМЧК. Благодарение на събитията, свързани с тях на областно и национално ниво, децата и младежите получават шанса да се запознаят с принципите и мисията на нашата организация, а също и да вземат участие в други от разнообразните дейности на БМЧК.