Пътна безопасност

Пътна безопасност

Работата на БМЧК по пътна безопасност и подготовка по Първа долекарска помощ в училищна възраст е ключов елемент за осигуряване на безопасността на децата на пътя.

Доброволците на БМЧК се включват в традиционните кампании по пътна безопасност на БЧК, като раздават стикери, светлоотразители и други информационни материали, както и анкетират ученици за познанията, нагласите и отношението им към пътната безопасност. Те провеждат демонстрации за оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия по време на автомобилни и колоездачни състезания, патрулират на възлови кръстовища, съвместно със служители на КАТ и освежават пешеходни пътеки с цел да обърнат специално внимание на младите участници в пътното движение, да повлияят на поведението им и да спомогнат за намаляване на броя и степента на тежест на пътнотранспортните произшествия.