Психосоциална и Първа психологична помощ

Психосоциална помощ и Първа психологична помощ (ПСП и ППхП)

БЧК започва да развива и популяризира тази дейност в България през 1997 г. През 2003/2004 г. БМЧК реализира проект “Повишаване на капацитета по Първа психологична помощ и развиване на мрежа от регионални инструктури по ППхП в страната”, финансиран от Американския Червен кръст и осъществен в рамките на 20 Областни съвета на БЧК. В резултат на проведените обучения организацията ни разполага с 20 сертифицирани областни инструктури по ППхП, които могат да обучават доброволци, щатни специалисти, представители на партньорски организации и др. Разработени са образователни стандарти и изисквания по ППхП за обучаващи на регионално и национално ниво.

От 2010 година насам темите ПСП и ППхП са застъпени и като обучителни модули в Националното обучение по ПДП, ПСП и ППхП, в което доброволците на БМЧК имат шанс да повишат своите знания и умения. Голяма част от дейността на МАЕ също е свързана с работата по тези теми и разпространяването им сред обществото.