Участие на БМЧК във FACE

Участие на БМЧК в Конвенция по Първа помощ в Европа (FACE)

Европейската конвенция по първа помощ (FACE) е форум, в който червенокръстките дружества от цяла Европа ежегодно обменят опит в областта на оказване на първа помощ.

Това е най-престижното и трудно състезание по Първа Помощ в Европа, което се организира всяка година.

Основна част от FACE представлява състезанието, на което отбори от всяко дружество оказват първа помощ на „пострадалите” при инсценирани злополуки (обикновено между 6 и 10 на брой пункта с 3 до 15 пострадали). Всеки отбор се състои от 5 души + 1 резерва. Оценяването става от съдия на всеки конкретен пострадал + главен съдия на пункта. Всяко червенокръстко дружество изпраща както отбор, така и един съдия, а останалите съдии са представители на дружеството-домакин.

Благодарение на усилията на всички отбори и техните треньори и обучаващи, както и на високия професионализъм на българските съдии, днес България и Българският Червен кръст имат уважението на всички европейски дружества по отношение на Първата помощ. Доказателство за дългогодишният труд и професионализъм е и първото място на Българския представителен отбор, извоювано през 2013г. в Австрия, което представлява повод за гордост на цялата ни страна.

Участието на представителен отбор на FACE стартира през 1998 и продължава и до днес…

Резултатите през годините и членовете им са:

2015г. – Румъния – 6 място
Кристиян Пеняшки (лидер)
Катерина Дикмева
Самуил Главчев
Валентин Олимпиев
Виктория Василева
Апостол Караганчев
Съдия: Андриан Георгиев

2013 г. – –   1 място.
Теодора Георгиева (лидер)
Атанас Цветански
Андриан Георгиев
Христо Ненов
Мартин Заков
Съдия:  

 

 

2012 г.- Ирландия –   7 място.
Кристиян Пеняшки (лидер)
Катерина Дикмева
Филип Павлов
Апостол Каранганчев
Стефан Георгиев
Станко Станков
Съдия: Мариета Шопниколова
2010 г. -Сърбия –   4 място.
Теодора Георгиева (лидер)
Атанас Цветански
Андриан Георгиев
Христо Ненов
Мартин Заков
Гари Каспарян
Съдия: Ивайло Пастухов 
2009 г.- Германия –   7 място.
Райко Календеров (лидер)
Мария Пеева
Ана Дамянлиева
Филип Павлов
Иван Бангиев
Михаил Йонков
Съдия: Ивайло Пастухов 
2008г. – Англия –   15 място.
Виктория Янакиева (лидер)
Лидия Миленкова
Олга Гашова
Кирил Пенчев
Спас Стамболийски
Дамян Грънчаров
Съдия: Ивайло Пастухов 
2007 г. – Ирландия –   2 място.
Теодора Георгиева (лидер)
Мариета Шопниколова
Цветелина Манчева
Атанас Цветански
Станимир Камбарев
Ангел Калоянов
Съдия: Ивайло Пастухов 
 
2005 г. – Словакия – 8 място
Виктория Янакиева (лидер)
Олга Гашова
Филипа Петкова
Михо Михов
Мирослав Зашев
Весела Евтимова
Съдия: Ивайло Пастухов 
2004 г. – Австрия –  10 място.
Владимир Крумов  (лидер)
Виктория Пъшева
Христина Петрова
Галин Борисов
Тодор Николов
Теодора Георгиева
Съдия: Ивайло Пастухов 
 
2003 г. – Чехия –  11 място.
Марияна Панайотова  (лидер)
Александър Манушев
Васил Александров
Теодора Сакалийска
Ивайло Пастухов
Атанас Цветански
Съдия: Ирина Манушева 
2000 г. – Швейцария –   15 място.
Ирина Манушева (лидер)
Александър Манушев
Стоян Чотов
Васил Александров
Златимира Филипова
Съдия: Марияна Панайотова 
1999 г. – Австрия-   21 място.
Люба Аладжем (лидер)
Станимир Колев
Боряна Димитрова
Калоян
Костадин
Георги
Съдия: Марияна Панайотова 
1998г. – Италия –  30 място.
Георги Генов (лидер)
Марияна Панайотова
Юлия Пападопова
Антон Борисов
Дона Блъскова
Трендафил Пашев
Няма български съдия.