Първа помощ

 

Обучението на младежите в оказването на първа помощ е една от традиционните дейности на Българския младежки Червен кръст. Съществуващият договор с Министерството на образованието и науката на Република България за работа на БМЧК в училищата позволява доброволци на организацията да обучават учениците от прогимназиалния и гимназиалния курс по първа помощ.

Български младежки Червен кръст приема отговорно своята задача да обучава доброволците си за оказване на първа долекарска помощ, както и да популяризира първата помощ чрез организиране на състезания и демонстрации пред младежка и ученическа аудитория, както и по време на разнообразни публични мероприятия в цялата страна.

  • Младежки аварийни екипи >>
  • Ученически екипи по първа помощ (УЕПП) >>
  • Първа психологична помощ >>
  • Пътна безопасност >>
  • Участие на БМКЧ във FACE >>

 

________________________________________________________________________

За контакти:
Деница Баръмова
тел. +359 2 81 64 888, тел./факс: +359 2 81 64 780, Е-mail: d.baramova@redcross.bg