ПРОЕКТ: "Социални иновации с нови и активни граждани"

Написана от Super User

erasmusПроектът е разработен като продължение на проект „Европейските младежки доброволци като активни граждани“ в насока превенция на радикализацията и промоция на демократични ценности, фундаментални права, междукултурно разбирателство и активно гражданство.

В светлината на идентифицираните социални предизвикателства, имаме  незабавна нужда от нови и иновативни подходи към интерактивен диалог между всички заинтересовани  и участващи страни. Поради това проектът възнамерява да създаде нови възможности за младите хора да се включат  както на местно, така и на международно ниво в диалог между заинтересованите страни. Всички инициативи ще бъдат разработени и оценени с цел да бъдат събрани възможно най-добрите практики.

Водеща организация: Датски Червен кръст

Партньори: Български Червен Кръст, Румънски Червен кръст, Унгарски Червен кръст, Датски младежки Червен кръст

Продължителност: 2 години

Прочети още...

ПРОЕКТ: „Заздравяване на психосоциалните методи и практики за изграждане на устойчивост у жени, жертви на домашно насилие“

Написана от P. Petrov

Цел на проекта:

Да създаде методи и да заздрави реинтеграцията и устойчивостта на жени и техните деца, които са преживели домашно насилие, в рамките на техните местни общности в България, Унгария, Дания и Румъния.

Основни направления:

Направление 1: Създаване на методология и обучителен пакет по психосоциална подкрепа за с цел подпомагане на жени, засегнати от домашно насилие

Направление 2: Изграждане на капацитета на служители и доброволци, които да са в състояние да прилагат психосоциалната методология в рамките на провеждани обучения и чрез дейности в мрежа/ група и менторство

Направление 3: Покачване на устойчивостта на жените – жертви на насилие чрез пилотно прилагане на методологията

Направление 4: Покачване на осведомеността на местната власт и общността за потенциала на психосоциалните методи и нужди и за нуждите на жертвите на домашно насилие

Дейности:

Прочети още...