Екологична инициатива на БМЧК - Ардино

Написана от Диляна Димитрова

На 29.03.2018г. доброволци на БМЧК от клуб „От сърце“ и техни съученици от СУ "Васил Левски", гр. 20180329 Ардино залесяване 2 се включиха в залесяване на 200 броя двегодишни борови фиданки. Инициативата се реализира със спонсорството на Горското стопанство. С тази си екологична дейност младежите от Ардино успяха да облагородят 1 дка площ от възникналия голям горски пожар през лятото на 2016 г. в покрайнините на с. Ахрянско.