Коледен базар

Написана от Диляна Димитрова

b11111Във връзка с реализиране на основните насоки за работа на БМЧК през 2017 г., а именно подпомагане на социално уязвими деца от обществото, БМЧК – Ямбол проведе Коледен благотворителен базар. По време на базара се разпродаваха ръчно изработени картички от доброволците на БМЧК и сувенири. Събраните средства в касичката на БЧК са в размер на 383 лв. и ще бъдат предоставени на социално уязвими деца за задоволяване на основни техни потребности.