Лятно училище по първа помощ за деца

1 1

В периода юли – август, 2017 г., съвместно с Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе, се проведе програма „Азбука на здравето“. Тя беше свързана с обучителни сесии по оказване на Първа долекарска помощ от деца на деца, както и Превенция на водния травматизъм. Обучители по програмата бяха Толга Мехмедов - заместник-командир на Младежки Авариен екип – Русе, Бояна Стефанова – лектор по програма „Хелфи“ и Виктор Тотев – Командир на МАЕ и воден спасител.

Темите бяха поднесени от обучителите по много интригуващ начин, чрез интересни истории, забавни игри и поучителни задачи. По темите бяха обучени няколко групи деца, с общ брой около150 деца. Най – важното, което научиха малчуганите, беше как да се предпазват от инцидентите, но ако стигнат до такъв да знаят как да се справят без притеснение.

Работата с Детския отдел на Русенската Регионална библиотека продължават и през 2018 г., като Български младежки Червен кръст е включен като партньор в летен проект на читалището.