Общо събрание на клубовете на БМЧК - Ямбол

Написана от Диляна Димитрова

KARTI

На 12.01.2018 г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК - Ямбол в залата на БЧК - Ямбол. Гости на събранието бяха: г-н Стойчо Стойчев – зам. председател на НС на БЧК; Димитър Андонов – член на ОС на БЧК – Ямбол и делегат на събранието; Стели Джамбазова – член на Оперативното бюро на БМЧК и делегат на събранието; Диляна Димитрова – експерт "Социални дейности и комуникации" в Дирекция БМЧК; инж. Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК – Ямбол; Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и медии. Отчетът на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио - визуален клип. Отчетът се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК - Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Г-н Стойчо Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2018 г.

OSK