Здравеландия

Написана от P. Petrov

zdravelandiaВтори етап от проект "Здравеландия" е факт. 27 доброволци в БМЧК - София се обучават в темите: Превенция на зависимости, Здравословно хранене и здравословен начин на живот и Социално - помощна дейност за второ ниво в Обучителната система на БМЧК.

Планиране на кампания за 1-ви декември

Написана от P. Petrov

obuhenie Sofia hivБМЧК - София започна трескаво да готви своята кампанията по повод 1 декември - Световен ден за борба със СПИН. На 14-и 16-и ноември над 120 доброволци на организацията преминаха обучение за Превенция на HIV/СПИН - 1 ниво в обучителната система на БМЧК. В рамките на обучението те получиха основни знания по темата и планираха своите териториални акции по повод деня.