Обучение и демонстрация на МАЕ - Смолян

Написана от Диляна Димитрова

28832812 1055819621237301 51985886 nНа 07 март 2018 г. членовете на Младежкия доброволен екип към БМЧК - Смолян Доброелена Семова и Александра Лазарова, проведоха кратко обучение и демонстрация по оказване на първа помощ пред доброволци от Младежкия доброволен отряд към Регионална служба пожарна безопасност и защита на населението Смолян. По време на занятието младите червенокръстци показаха какво е необходимо да се прави в ситуации при силно кръвотечение, счупване на крайник и изгаряне, както и какви спешни мерки се предприемат в случай на безсъзнание, загуба на пулс и дишане. Също така бе показано каква лична безопасност е необходимо да се спазва от оказващия първа помощ и какво е важно да се прави за осигуряването на безопасност на пострадалия.

Отбелязване на деня на влюбените „Свети Валентин”

Написана от Диляна Димитрова

Смолян 7На 14 февруари 2018 година доброволците на Български младежки Червен Кръст в област Смолян отбелязаха деня на влюбените „Свети Валентин”. Младите червенокръстци от клубовете в СУ „Христо Ботев” гр. Девин, СУ „Антим І” гр.Златоград, СУ „Отец Паисий” гр.Мадан,  СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Неделино,  СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Рудозем,  НУФИ „Широка лъка” и СУ „Христо Ботев” Чепинци организираха разнообразни мероприятия и инициативи, по време на които украсиха класните стаи и коридорите на училищата и раздаваха валентинки с лични послания и презервативи. Партньори в отбелязването на деня бяха Регионална Здравна Инспекция – Смолян (РЗИ). Традиционно за клуба на БМЧК в Смолян е на „Свети Валентин” да правят снимки с различни минувачи, празнуващи празника. Партньор в дейностите на територията на Община Смолян беше Превантивно-информационен център по наркотични вещества към Община Смолян.

 

Обучение на тема „Социално-помощна дейност”

Написана от P. Petrov

СПД Смолян 27

На 10 декември 2017 година доброволците Стефани Дичкова и Стефани Чаталбашева проведоха обучение по „Социално-помощна дейност”. Темата е свързана с работа с деца от уязвими групи и по нея бяха обучени 18 доброволци от клуба на БМЧК в гр. Смолян. Обучителната програма включваше: Детето и неговите периоди на развитие; Деца в риск и мерките за тяхната закрила; Социални услиги за деца в общността; Юридическа рамка и главни действащи лица и др. 

Прочети още...

Обучение по „Първа помощ” на доброволци от гр.Мадан

Написана от Диляна Димитрова

20180209 142800

На 09.02.2018 година членовете на Младежки авариен екип Смолян - Доброелена Семова и Александра Лазарова, проведоха обучение на доброволци от клуба на Български младежки Червен Кръст в Средно училище  „Отец Паисий” гр. Мадан на тема „Първа долекарска помощ”. Младите червенокръстци се запознаха с изискванията към оказващия първа помощ, видове спешни състояния и начин на реакция, както и правилни действия при тежки и спешни състояния.20180209 142417